Etterutdanningskurs
I tilknytning til prosjektet "Verdiskapende vedlikehold innen kraftproduksjon" arrangeres et etterutdanningskurs ved NTNU (EVU) med tittelen "Optimalt vedlikehold av vannkraftverk".

Kurset omfatter metoder, kriterier, verktøy og datagrunnlag for analyse og planlegging av optimalt vedlikehold av vannkraftverk, inkludert trening i oppgaveløsning. Målgruppen for kurset er teknisk personell med bakgrunn og interesse for planleggingsoppgaver i forbindelse med vedlikehold av vannkraftverk. Kurset skal gi deltakerne grunnleggende kunnskap om vedlikeholdsstyring og estimering av forventet nytteverdi av vedlikehold. Deltakerne vil bli i stand til å estimere og vurdere lønnsomhet av vedlikeholdstiltak i vannkraftverk. 

Tema

 • Vedlikeholdsutfordringer i vannkraftbransjen
 • Innføring i vedlikeholdssystematikk/-teori
 • Estimering av sannsynlighet for svikt og uønskede hendelser (datagrunnlag og analysemodell)
 • Estimering av lønnsomhet av vedlikeholdstiltak (datagrunnlag og analysemodell)
 • Produksjonsplanlegging som premissgiver for vedlikeholdsplanlegging
 • Estimering av produksjonstap pga havari og planlagt vedlikehold i simuleringsverktøyet Vansimtap
 • Tilstandskontrollhåndbøker for vannkraftverk (EBL)
 • Tilstandsutvikling i generatorer, turbiner og vannvei
 • Flermåls beslutningsanalyse basert på kvalitative kriterier (HMS, omdømme, etc.)
 • Oversikt over metoder for risikoanalyse
 • Gjennomføring av RCM-analyse

 

Publisert 15. september 2011

Nytt kurs er under planlegging

Henvendelser vedrørende prosjektet kan gjøres til: 

Prosjekteier Energi Norge Utførende SINTEF Energi Leder av Brukergruppen
prosjektansvarlig Bjarne Børresen
tlf 64 84 39 48
prosjektleder Eivind Solvang,
tlf 73 59 71 81
Tore-Johan Flåm, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk,
tlf 74 15 03 49