Deltakere

Følgende selskaper deltar også i prosjektet, men er kun representert gjennom ELFORSK:

  • Skellefteå Kraft
  • Jämtkraft
  • Sollefteåforsens
  • Karlstads Energi
  • Öresundskraft
     

Publisert 15. september 2011

Henvendelser vedrørende prosjektet kan gjøres til: 

Prosjekteier Energi Norge Utførende SINTEF Energi Leder av Brukergruppen
prosjektansvarlig Bjarne Børresen
tlf 64 84 39 48
prosjektleder Eivind Solvang,
tlf 73 59 71 81
Tore-Johan Flåm, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk,
tlf 74 15 03 49