Prosjektet omhandler forretningsmessig verdiskaping knyttet til vedlikehold og rehabilitering innen kraftproduksjon.
 
Prosjektet er organisert i følgende hovedtemaer:

  • Beste praksis vedlikehold
    (kriterier – indikatorer – anvendelse)
  • Levetidskurver for vedlikeholdsstyring 
    (tilstandsklassifisering – levetider – anvendelse)
  • Vedlikehold mot 2030
    (scenarier – løsninger – verdiskaping)

Prosjekteier: 
Energi Norge  

Utfører:         
SINTEF Energi AS  

Prosjektstart:  2006-01-01
Prosjektslutt:  2010-12-31
 

Henvendelser vedrørende prosjektet kan gjøres til: 

Prosjekteier Energi Norge Utførende SINTEF Energi Leder av Brukergruppen
prosjektansvarlig Bjarne Børresen
tlf 64 84 39 48
prosjektleder Eivind Solvang,
tlf 73 59 71 81
Tore-Johan Flåm, Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk,
tlf 74 15 03 49