Contacts
Project responsible: Dr. Gerd H. Kjølle, SINTEF Energy Research
  

NVE

Skule Nilsen
DSB Terje Wold
Energi Norge Hans Olav Ween
Statnett Stig Løvlund
Hafslund Nett Even Ungersness
NTE Nett Johan G Hernes
Troms Kraft Nett Ole Pettersen
Fortum Distribution Jan-Olof Olsson
Skagerak Nett Eivind Gramme
BKK Nett Øystein R Berge
Lyse Elnett Åshild Helland
Eidsiva Nett Ian Norheim
NTNU, institutt for elkraftteknikk Kjetil Uhlen

Published November 17, 2009

Contact: Gerd Kjølle SINTEF