Åpent prosjektmøte - Trygge spor (nov-13)
Prosjektgruppen inviterte utvalgte kommuner og samarbeidspartnere til et åpen prosjektmøte tirsdag 5. november på Aker sykehus i Oslo. Prosjektgruppen ønsket å dele foreløpige prosjekterfaringer med andre miljøer, og inviterte til dialog, refleksjoner og diskusjon med andre som jobber med bruk av GPS i demensomsorgen. Ca 50 personer deltok på møtet fra 15 kommuner, NAV, KS, Helsedirektoratet samt 3 bedrifter i tillegg til forskere fra SINTEF.

Velkommen til åpen prosjektsamling i Trygge spor v/Dag Ausen, SINTEF

GPS i demensomsorgen – tjenesteinnovasjon. Erfaringer og foreløpige resultater v/Silje Bøthun, SINTEF

Tema: Teknologiutvikling og integrasjon

Trygge spor prosjektet var årsagen til udvikling af nyt sporingssystem. Presentasjon og demonstrasjon av ny teknologiløsning, v/Tommy Rasmussen, SafeCall

Beslutningsstøtte i tjenesten; hvordan integrere GPS? Presentasjon og demonstrasjon av teknologipiloter i Bærum og Trondheim v/Signe Marie Grave Oland, Imatis

Tema: Brukerkartlegging – hvordan finne de rette brukerne?

Sjekkliste ved implementering av GPS i helse- og omsorgstjenesten v/Torhild Holthe, Aldring og helse

Bolig uten hindring? - brukerkartlegging v/Vigdis Jynge og Ragnar Simonsen, NAV

Kartleggingsapplikasjon for velferdsteknologi, erfaringer fra Trondheim v/Dag Ausen, SINTEF

Diskusjon: Hvilke støtteverktøy trengs i kommunene?

Tema: Praktisk erfaring i andre kommuner

Korte presentasjoner fra andre som er i gang med implementering av GPS i tjenesten:

-          Erfaringer fra gps-sporingsprosjekt på Sunnmøre v/Helen Berg, Ålesund kommune

-          Pilotering av mobil trygghetsalarm for ulike brukergrupper v/Marie Dahl, Sarpsborg kommune

-          Ansattes erfaringer med bruk av GPS v/Elisabeth Sørensen, Larvik kommune

-          Hvordan har vi startet opp med GPS i Skien? v/Bjørn Halvorsen, Skien kommune

Oppsummering og avslutning

Omvisning på Almas hus

Publisert 6. november 2013

"Trygge spor"-prosjektet ble kåret til tredje beste "eHelse-begivenhet" i Norge i 2013. eHelse-prisen er opprettet av ComputerWorld, og ble delt ut på konferansen HealthWorld 2013 den 31. oktober. (Foto: Leif Martin Kirknes)

Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og helse arrangerer kurs i 2014:

Møteplass-arrangementer i desember 2013

5. desember: SINTEF-seminar (Oslo) "Fra enkel alarmknapp til helhetlig trygghetssystem"

9.-10. desember: Innomed møteplass (Fornebu) "Trygghet i hjemmet"

Kontaktperson:  Randi Eidsmo Reinertsen,  forskningssjef SINTEF Teknologi og samfunn, Avdeling for helse, telefon 930 08 498