Teknologistøtte i sykehjem

Regionale Forskningsfond Hovedstaden har innvilget støtte til prosjektet ”Teknologistøtte i sykehjem”, som har prosjektperiode fra mars 2013 til første kvartal 2015.

Hovedmålet med prosjektet er å bidra til forbedring av den kommunale Helse og omsorgssektoren gjennom å etablere helhetlige teknologiske trygghetsløsninger for beboere på sykehjem og deres hjelpepersonell.  Prosjektet tar utgangspunkt i resultatene fra et Innomed forprosjekt i Skien kommune. Last ned rapporten fra forprosjektet her

Prosjektet ledes av SINTEF og gjennomføres i samarbeid mellom Lørenskog sykehjem Utviklingssenter for sykehjem i Akershus (prosjektansvarlig), Bærum kommune, Oslo kommune Sykehjemsetaten, Skien kommune, Oslo Medtech og fire leverandørbedrifter: Imatis, NEXT, Relacom og xCenter.

Prosjektet skal bidra til innovasjon gjennom tett samarbeid med leverandørindustri på dedikerte test- og utviklingsarenaer, som skal etableres på eller i tilknytning til sykehjem i kommunene. Teknologi som etterspørres er løsninger som kan gi bedre trygghet, sikkerhet,  frihet og selvstendighet for beboerne samt en mer effektiv  arbeidshverdag for de ansatte. Prosjektet skal også utvikle metodikk for en funksjonsorientert kravspesifikasjon som skal bedre kvaliteten på teknologileveranser fra leverandørene. Kunnskap om samspill mellom teknologi, organisasjon og tjeneste samt etiske retningslinjer skal utvikles gjennom brukerpiloter på arenaene. En forskningsmessig og praksisnær tilnærming vil sikre strukturert kunnskapsfangst og resultatspredning til praksisfeltet.

Utprøving av teknologi  vil stå sentralt i prosjektet.   Deltakelse i prosjektet skal gi bedriftene mulighet til å prøve ut egen teknologi og nye konseptløsninger på dedikerte test-arenaer i kommunene, og etablere  kunnskap om brukerbehov, samspill mellom teknologi og tjeneste  og  mulighetene for innovasjon.  

Spøsmål om prosjektet kan rettes til prosjektleder Ingrid Svagård på epost eller på telefon 92481971.

Publisert 30. januar 2013

Kontaktperson:  Randi Eidsmo Reinertsen,  forskningssjef SINTEF Teknologi og samfunn, Avdeling for helse, telefon 930 08 498