Raske endringer i vannstand og vannføring

kan oppstå nedstrøms kraftverk som følge av endringer i driften, effektkjøring eller utfall.

Sammen med NTNU, NINA, NIVA, LFI og flere universiteter og høgskoler i inn- og utland har SINTEF Energiforskning studert virkningen av de raske endringene på økosystemet.

Resultatene fra mer enn fem års forskning er nå klar. Prosjektet har gitt generelle resultater og konkrete råd til den daglige driften av kraftverk med utløp til elv.

Arbeidet videreføres i FME - CEDREN, i delprosjektet ENVIPEAK