Referansegruppen for USIGT består av:

  • Odd Helge Gilja    Referansegruppens leder (Helse Vest)
  • Bjørn Edwin          Brukerrepresentant
  • Erik Fosse              Representant Helse Sør-Øst
  • Roar Kloster          Representant Helse Nord
  • Siv Mørkved          Representant Helse Midt-Norge