Den Nasjonale kompetansetjenesten for ultralyd og bildeveiledet behandling har i snart 20 år samlet et tverrfaglig team av klinikere og teknologiske forskere fra St. Olavs Hospital, SINTEF og NTNU. Senteret er koordinert av Thomas Langø, og en klinisk og en teknologisk prosjektleder leder hvert sitt kliniske område. Personell som jobber ved senteret er listet i alfabetisk rekkefølge.

Tore Amundsen

Stilling: Avdelingsoverlege, St. Olavs Hospital, Lungemedisinsk avd. og professor ved Inst. for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU.
Fagfelt: Bildeveiledet bronkoskopi og EBUS, lungekreftundersøkelser og -behandling, venøs tromboembolisme.
Kontakt: tlf.: 412 32 853
Publikasjoner

Janne Beate Lervik Bakeng, MSc

Stilling: Programvareutvikler, SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. Helse, Gruppe for Medisinsk teknologi.
Fagfelt:
Programvareutvikling for bildeveiledet behandling, medisinsk bildebehandling og navigasjonsteknologi.
Kontakt: Tlf.: 950 31 352

Sigrid Berg, PhD

Stilling: Forsker, SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse, gruppe for Medisinsk teknologi, PostDoc ved ISB, NTNU.
Fagfelt: Medisinsk ultralyd bildebehandling, ultralyd kontrastmidler, nanomedisin, ultralyd teknologi.
KontaktTlf.: 905 71 587
Publikasjoner

Reidar Brekken, PhD

Stilling: Forsker, SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse, gruppe for Medisinsk teknologi. Postdoc NTNU, ISB. Teknologisk prosjektleder for endovaskulær behandling ved Nasjonal kompetansetjeneste for ultralyd og bildeveiledet behandling, MSc teknisk kybernetikk (2002), PhD medisinsk teknologi (2012).
Fagfelt: Ultralyd signalprosessering, ultralyd bildebehandling for diagnostikk, overvåking og prediksjon av vaskulære sykdommer; bildeveiledning og navigasjon i endovaskulær behandling; teknologi for ultralyd simulering.
Kontakt: Tlf.: 931 59 651
Publikasjoner

Lars Eirik Bø, MSc

Stilling: MSc, SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse, gruppe for Medisinsk teknologi, PhD-kandidat, NTNU, ISB.
Fagfelt: Bildeveiledet kirurgi, medisinsk bildebehandling, ultralyd, ultralyd simulering.
KontaktTlf.: 481 33 123
Publikasjoner

Torbjørn Dahl, MD, PhD

Stilling: Avdelingsoverlege, vaskulær kirurgi, klinisk prosjektleder vaskulær kirurgi, Nasjonalt kompetansesenter for Ultralyd og bildestyrt behandling, St. Olavs Universitetshospital.
Fagfelt: Endovaskulær behandling.
Kontakt
Publikasjoner

Rune Hansen, PhD

Stilling: Seniorforsker (PhD, ultralyd bildebehandling), SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse, gruppe for Medisinsk teknologi, førsteamanuensis, NTNU, ISB. Prosjektleder: MedicalACTION (konsernsatsing i SINTEF innen nanomedisin). EU-prosjekt: 3MICRON (nanomedisin, kontrastbobler).
Fagfelt: Ultralyd bildebehandling, ultralyd kontrastmidler, ikke-lineær akustikk, forming og spredning av bølger i heterogene media, molekylær avbildning og ultralyd-indusert avlevering av legemidler.
KontaktTlf.: 920 65 847
Publikasjoner

Marianne Haugvold, Cand Scient

Stilling: Forsknings- og utviklingskoordinator, Fremtidens operasjonsrom, St. Olavs Hospital, Trondheim Universitetshospital.
Fagfelt: Forskningsinfrastruktur med fokus på bildestyrt minimal invasiv kirurgi, eksperimentell kirurgi, kurs og utdanning.
KontaktTlf.:  957 00 495

Erlend Fagertun Hofstad, MSc

Stilling: Forsker SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse, gruppe for Medisinsk teknologi.
Fagfelt: Bildeveiledet minimal invasiv behandling, medisinsk bildebehandling, ultralyd, fremtidens operasjonsrom, trening og ferdigheter for vurdering av minimal invasiv kirurgi.
KontaktTlf.: 911 96 173
Publikasjoner

Asgeir S. Jakola, MD, PhD

Stilling: Overlege nevrokirurgi, St.Olavs Hospital. PhD Inst. for nevromedisin, NTNU.
Fagfelt: Bildeveiledet nevrokirurgi, intraoperativ bildebehandling, kliniske studier, hjernesvulstforskning.
Kontakt
Publikasjoner

Hilde Merete Klungerbo

Stilling: Kursdirektør Nasjonalt senter for avansert laparoskopisk kirurgi og Nasjonal kompetansetjeneste for ultralyd og bildeveiledet kirurgi (laparoskopi).
Fagfelt: Trening og simulering.
KontaktTlf.: 909 36 952

Thomas Langø, PhD

Stilling: Sjefsforsker (PhD i medisinsk teknologi), SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse, gruppe for Medisinsk teknologi. Prosjektleder: 1) Laparoskopi ved Nasjonalt kompetansesenter for ultralyd og bildeveiledet behandling; 2) Navigering i bronkoskopi; 3) EU-prosjekter: FUSIMO, IIIOS, VECTOR.
Fagfelt: Bildeveiledet minimal invasiv behandling, medisinsk bildebehandling, ultralyd, fremtidens operasjonsrom, medisinsk teknologi, MR-veiledet fokusert ultralyd ablasjon, navigert bronkoskopi.
Kontakt: Tlf.: 909 62 913
Publikasjoner

Håkon Olav Leira, MD, PhD

Stilling: Overlege v/Lungemedisinsk avd., St. Olavs Hospital, Trondheim Universitetssykehus. PostDoc, NTNU.
Fagfelt: Diagnostikk lungekreft, bildeveiledningssystemer for bronkoskopi.
Kontakt:
Publikasjoner

Frank Lindseth, PhD

Stilling: Seniorrådgiver, SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse, gruppe for Medisinsk teknologi, prosjektleder for flere forskningsprosjekter relatert til kirurgisk navigasjon, førsteamanuensis II, NTNU, IME, IDI.
Fagfelt: Ultralyd og bildeveiledet behandling, medisinsk bildeprosessering og analyse, registrering og segmentering, multimodal visualisering og utvidet virkelighet, menneske-datamaskin interaksjon, GPU databehandling, navigering og sporsystemer.
KontaktTlf.: 928 09 372
Publikasjoner

Frode Manstad-Hulaas, MD, PhD

Stilling: Overlege ved Avdeling for radiologi, St. Olavs Hospital, og forsker ved Inst. for sirkulasjon og bildebehandling, NTNU.
Fagfelt: 3D visualisering og navigering i endovaskulær aortareparasjon, spor- og styrbare kateter og guidekabler.
Kontakt
Publikasjoner

Sébastien Muller, PhD

Stilling: Forsker (PhD), SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse, gruppe for Medisinsk teknologi, prosjektleder for Nye kliniske områder.
Fagfelt: Bildeprosessering, biomekanisk modellering, spinal og vaskulær ultralyddiagnose.
Kontakt: Tlf.: 416 45 846
Publikasjoner

Hans Olav Myhre, MD, PhD

Stilling: Professor emeritus i vaskulær kirurgi ved NTNU og St. Olavs Hospital. Spesialist i generell, thoracic-, hjerte- og karkirurgi, har vært sjef ved Avd. for kirurgi, medisinsk direktør og direktør i kirurgi ved St. Olavs Hospital. Var den første presidenten i European Society for Vascular Surgery. Vitenskapelig rådgiver for Fremtidens operasjonsrom. Er i dag i styret for European Society for Nanomedicine. Æresmedlem av Det norske kirurgiske samfunn og European Society for Vascular Surgery. Ridder av den kongelige St. Olavs orden 2005.
Fagfelt: Forskningsprosjekter om dannelse og behandling av aortaaneurismer, fremtidens operasjonsrom.
Kontakt:
Publikasjoner

Ronald Mårvik MD, PhD

Stilling: Overlege kirurg, sjef for Avd. nasjonalt senter for avansert laparoskopisk kirurgi, klinisk prosjektleder for Laparoskopi nasjonalt kompetansesenter for ultralyd og bildeveiledet behandling ved St. Olavs Hospital, Professor II ved Det medisinske fakultet, NTNU.
Fagfelt: navigasjonsteknologi i laparoskopisk kirurgi, laparoskopisk ultralyd, taktil feedback laparoskopisk kirurgi, NOTES, mikrosirkulasjon i laparoskopisk kirurgi, kirurgiske roboter, laparoskopisk doppler ultralyd, ergonomiske håndtak for laparoskopisk kirurgi, trening og simulering.
Kontakt:
Publikasjoner

Ingerid Reinertsen, PhD

Stilling: Seniorforsker ved SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse, gruppe for Medisinsk teknologi (NTNU)
Fagfelt: Bildeveiledet nevrokirurgi, medisinsk bilderegistrering og segmentering, nevrobildebehandling, intraoperativ ultralyd.
KontaktTlf.: 902 12 159
Publikasjoner

Kirsten Rønning

Stilling: Bioingeniør, Nasjonalt senter for avansert laparoskopisk kirurgi og Nasjonal kompetansetjeneste for ultralyd og bildeveiledet kirurgi.
Fagfelt: Trening og simulering.
Kontakt

Lisa Millgård Sagberg, MSc

Stilling: Forskningssykepleier/operasjonssykepleier, Institutt for nevromedisin, NTNU, Nevrokirurgisk avd., St. Olavs Hospital.
Fagfelt: Kliniske studier, hjernesvulstforskning.
Kontakt:
Publikasjoner

Camilla Brattbakk Seif

Stilling: Forskningssykepleier, Avdeling for Nevrokirurgi, St. Olavs Hospital, Institutt for Nevromedisin, NTNU.
Fagfelt: Kliniske studier, hjernesvulstforskning.
Kontakt:

Jan Gunnar Skogås

Stilling: Leder for Fremtidens operasjonsrom ved St. Olavs Hospital, Trondheim Universitetshospital.
Fagfelt: Forskningsinfrastrukture fokusert på bildeveiledet minimal invasiv kirurgi, kurs og utdanning.
KontaktTlf.: 982 80 585

Erik Smistad, PhD


Stilling: Forsker, SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse, gruppe for medisinsk teknologi. Postdoktor, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU.
Fagfelt: Bildesegmentering, maskinlæring og dype nevrale nettverk, Parallell og GPU prosessering og ultralyd.
Kontakt: Tlf.: 905 24 585

Ole Solheim, Professor, MD, PhD

Stilling: Overlege nevrokirurgi, Avd. for nevrokirurgi, St. Olavs Hospital. Forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for ultralyd og bildeveiledet behandling.
Fagfelt: Klinisk hjernesvulst, Clinical brain tumour management and outcome assement, nevro bildebehandling og bildeveiledet nevrokirurgi, ultralydveildedet nevro bildebehandling og bildeveiledet nevrokirurgi, ultralydveiledet hypofysekirurgi.
Kontakt:
Publikasjoner

Hanne Sorger, MD, PhD

Stilling: Overlege i pneumologi v/Lungemedisinsk avd., St. Olavs Hospital og Avd. for medisin, Levanger sykehus. PhD-kandidat v/Inst. for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU.
Fagfelt: Navigering i bronkoskopi og ultralyd bronkoskopi (EBUS), bildeveiledet intervensjon.
Kontakt: Tlf.: 918 16 787
Publikasjoner

Geirmund Unsgård, MD, PhD

Stilling: Klinikksjef Nevroklinikken, St. Olavs Hospital, klinisk prosjektleder nevrokirurgi ved Nasjonalt kompetansesenter for ultralyd og bildeveiledet behandling, St. Olav Hospital, professor II Det medisinske fakultet, NTNU.
Fagfelt: Nevrokirurgi, ultralyd og bildeveiledet behandling.
Kontakt:
Publikasjoner

Cecilie Våpenstad, MSc

Stilling: Forsker SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse, gruppe for Medisinsk teknologi, prosjektleder for flere forskningsprosjekter relatert til ferdighetstrening og minimal invasiv kirurgi (MIS), PhD-kandidat ved Det medisinske fakultet, NTNU.
Fagfelt: Ferdighetstrening i MIS, validering av simulatorer, medisinsk bildebehandling.
Kontakt: Tlf.: 932 27 431
Publikasjoner

Asbjørn Ødegård, MD

Stilling: Overlege, intervensjonsradiologi, St. Olavs Universitetshospital.
Fagfelt: Bildeveiledet behandling.
Kontakt: , tlf.: 72 82 57 45
Publikasjoner