Det Nasjonale kompetansesenteret for ultralyd og bildeveiledet behandling består av klinikere og forskere fra St. Olavs Hospital, NTNU og SINTEF som arbeider ved forskjellige steder på sykehusområdet til Trondheim Universitetssykehus. Personell som arbeider med

  • nevrokirurgi er lokalisert i "Nevrosenteret"
  • endovaskulær behandling er lokalisert i "Hjerte-lungesenteret"
  • laparoskopisk kirurgi er lokalisert i "Gastrobygget"
  • forskerne ved SINTEF er lokalisert i Medisinsk teknisk forskningssenter (MTFS), 4. etg. Sør

Kontaktdetaljer for de forskjellige klinikerne og forskerne finnes under "Personale" i menylinjen øverst på siden.

For øvrige spørsmål, ta kontakt med: Thomas Langø