Om tjenesten

Nasjonal Kompetansetjeneste for Ultralyd og bildeveiledet behandling (USIGT) besitter kompetanse innen ultralyd og bildeveiledet behandling. Dette omfatter ultralyd i nevrokirurgi, ved laparoskopi, ved endovaskulær behandling av bl.a. aneurismer og ultralyd i bruk under bronkoskopi (nytt klinisk område fra 2016), samt bildeveiledet behandling generelt; for eksempel navigasjonsteknologi benyttet under pasientbehandling.

Kompetansetjenestens formål

Kompetansetjenestens formål innen dette kompetanseområdet er å utvikle og heve kvaliteten på ultralyd og bildeveiledet behandling i hele landet, herunder å sikre at teknologi og klinisk behandling brukes slik at de leverte tjenestene nasjonalt og internasjonalt utføres på en sikker måte og fører til best mulig utbytte for pasienten. Kompetansetjenesten USIGT skal sikre og videreutvikle kompetanse innen det høyspesialiserte og høyteknologiske feltet ultralyd og bildeveiledet behandling, gjennom et tverrfaglig samarbeid mellom klinikere og teknologer.

Kompetansetjenesten USIGT skal videre bygge opp kompetanse innen nye metoder for ultralyd og bildeveiledet behandling, og utvikling av nye metoder for kostnadseffektiv, trygg og effektiv behandling. Kompetansetjenesten skal videre sikre kunnskap om hvordan man kan evaluere den kliniske effekten av ultralyd og bildeveiledet behandling.

Denne Kompetansespredningsplanen har følgende resultatmål:

  • Spre kompetanse om klinisk nytte av ultralyd og bildeveiledet behandling
  • Spre kompetanse i praktisk/klinisk bruk av metodene og teknologiene
  • Spre kunnskap om tolkning av ultralydbilder
  • Spre nye metoder innenfor fagområdet
  • Spre klinisk og teknologisk kompetanse innenfor ultralyd og bildeveiledet behandling

Kompetansetjenesten USIGTs formål er basert på det som er uttrykte formål for kompetansetjenestene i Veileder for nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenestenFormålet med nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten er å utvikle og heve kvaliteten på de leverte tjenestene i helhetlige behandlingskjedekjeder i hele landet, herunder å levere dem så trygt og kostnadseffektivt som mulig gjennom oppbygging og spredning av nasjonal kompetanse innenfor en rimelig tidshorisont. Det er et mål å sikre at kompetansen desentraliseres og spres i hele helsetjenesten, herunder til primærhelsetjenesten, brukerne og befolkningen. Nasjonale kompetansetjenester skal både kunne bidra til å sikre kvalitet i bredden og kunnskap om det sjeldne og det nye. Dette innebærer at nasjonale kompetansetjenester også kan omfatte oppbygging av kompetanse på områder som ikke anses som høyspesialisert medisin, men som kan innebære en ny måte å arbeide på eller utvikling av nye metoder. Formålet for nasjonale kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten er således forskjellig fra formålet for nasjonale og flerregionale behandlingstjenester.

Kompetansetjenestens innhold

Kompetansetjenesten USIGTs kjerneaktiviteter er innenfor forskning for å sikre og bygge opp kompetanse på nye metoder (teknologisk og klinisk) for ultralyd og bildeveiledet behandling, samt kompetansespredning og kompetanseheving på nasjonalt og internasjonalt nivå, gjennom publikasjoner, konferanseforedrag, seminarer og kurs. Kompetanse og kunnskap som innehas, bygges opp og spres kan benyttes i en rekke behandlingstjenester på nasjonalt nivå.

Kompetansetjenesten har størst fokus på de kliniske områdene nevrokirurgi, laparoskopisk kirurgi, endovaskulær behandling, og lungeintervensjoner (bronkoskopi), men har også virksomhet innen andre kliniske områder som minimalt invasive prosedyrer innen urologi, øre-nese-hals, og anestesi.