Vi har utviklet en app for forbedring av medisinsk bildebehandlingsteknologi

Juni 2017

I samarbeid med datavitenskapsstudenter fra NTNU har vi i USIGT utviklet en web-app for forbedring av medisinsk bildebehandlingsteknologi. Det nåværende applikasjonsdomenet er nevrokirurgi, og det vil bli stilt flervalgspørsmål relatert til ultralyd og MR-bilder av hjernen.