Dokumentert og bekreftet: Trondheim er god på 3D ultralyd!

August 2017: Forskere ved SINTEF, NTNU og St. Olav ved Nasjonal kompetansetjeneste for ultralyd og bildeveiledet behandling har lenge jobbet med bruk av 3D ultralyd i ulike kliniske prosedyrer.

3D ultralyd av en hjernesvulst er vist i bildet til høyre (3D ultralydbilde som er overlagt MR-bilde)
Ill.: 3D ultralyd av en hjernesvulst er vist i bildet til høyre (3D ultralydbilde som er overlagt MR-bilde).

Dette har resultert i en rekke artikler om metoder for 3D ultralyd avbildning. En oppsummeringsartikkel (Review) publisert i oktober-nummeret av det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Ultrasound in Medicine and Biology bekrefter at miljøet i Trondheim er blant de fremste på dette feltet.

I artikkelen blir det analysert hvilke land og forfattere som har bidratt mest til publisering om metoder for 3D rekonstruksjon. Resultatene viser at vi har to forskere i Trondheim blant de som har publisert flest artikler på emnet, nemlig Thomas Langø og Frank Lindseth! De fem mest refererte artiklene innen metoder for 3D ultralyd rekonstruksjon er også listet opp, og miljøet i Trondheim er representert med forfattere på to av de topp-fem-artiklene. Sammen med University of Cambridge (UK), sterke miljø i USA, Canada og Kina, har Trondheimsmiljøet bidratt med ny kunnskap på dette viktige feltet innen medisinsk ultralyd avbildning.

Referanse:
Mohammad Hamed Mozaffari, Won-Sook Lee, Freehand 3-D Ultrasound Imaging: A Systematic Review. Ultrasound Med Biol. 2017, 43:(10), 2099–2124