SINTEFs pris for fremragende forskning 2016

April 2017

Prisen ble tildelt forskningsleder Tormod Selbekk i SINTEF og nevrokirurg Geirmund Unsgård ved St. Olavs hospital/NTNU. Duoen får prisen for å ha utviklet et nytt akustisk koplingsmedium i form av ei væske som har samme akustiske egenskaper som normalt hjernevev. Ved å bruke den nye akustiske koplingsvæska i stedet for fysiologisk saltvann vil man oppnå en betydelig reduksjon av støy i ultralydbildene, og på den måten kan man potensielt oppdage og fjerne mer svulstvev.  Prisvinnerne er en del av vårt forskerteam ved USIGT som har jobbet i flere år for å finne en løsning på dette problemet. Forskningsarbeidet har alt vakt stor interesse internasjonalt og kan være en viktig faktor for å øke bruken av ultralyd i hjernekirurgi. Les mer om arbeidet med "supervæsken". Vi gratulerer!

SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv gratulerer Geirmund Unsgård (til venstre) og Tormod Selbekk med prisen. Foto: Thor Nielsen/SINTEF.