USIGT-simulator blir benyttet som verktøy i anatomiundervisning for studenter

November 2017: Siden 2005 har en simulator utviklet ved USIGT blitt benyttet som verktøy i anatomiundervisning for studenter ved Fakultet for medisin og helsefag, NTNU.

Simulatoren er også benyttet i kurs "Bevegelsesapparatets anatomi og injeksjonsteknikker" for fysioterapeuter og allmennleger arrangert ved Institutt for Laboratoriemedisin og barne-/kvinnesykdommer 1-2 ganger i året.

Simulatoren er basert på programvare utviklet ved USIGT (www.CustusX.org). Oppsettet består av en datamaskin med skjerm og et preparat som vist i bildet. Den virtuelle 3D modellen som vises på skjermen er laget basert på et høyoppløselig CT opptak av preparatet, en skulder i dette tilfellet. Andre preparat som kne og rygg blir også benyttet under kursene.