Samarbeid med Bergen innen fleksibel endoskopi

CustusX navigasjon/visualisering under endoskopisk myotomi prosedyre ved Haukeland Universitetssykehus
CustusX navigasjon/visualisering under endoskopisk myotomi prosedyre ved Haukeland Universitetssykehus

Kompetansetjenesten USIGT startet i 2016 opp et samarbeid med Helse Bergen, Haukeland Universitetssykehus, v/ Khanh Cong Do Pham. I prosjektet studerer vi bl.a. navigasjonsprinsipper brukt under fleksibel endoskopi inngrep som POEM - peroral endoskopisk myotomi. Samarbeidet har ledet til innsending av en vitenskapelig artikkel om navigated retrograde endoskopisk myotomy og godkjent foredrag på Digestive Disease Week (DDW) i mai i regi av American Society for Gastrointestinal Endoscopy (ASGE).