Artikkel om retrograd endoskopisk myotomi (REM) med CustusX navigasjon

April 2018: Artikkel publisert i Neurogastroenterology & Motility om endoskopisk myotomi prosedyre utført med ny teknikk, med hjelp av CustusX for planlegging og intraoperativ guiding.

I prosedyren ble en ny teknikk benyttet, retrograd endoskopisk myotomi (REM), for å nå den øvre delen av spiserøret. Endoskopet ble laparoskopisk ført gjennom magesekken til spiserøret, mot normal prosedyre, per oral (POEM). CustusX ble benyttet til både planlegging og guideing/navigasjon under prosedyren.

Prosedyren ble utført ved Haukeland universitetssjukehus.

Artikkelen er publisert i Neurogastroenterology & Motility.

Bilde fra navigasjonsscenen i CustusX ble valgt ut til forsidebilde for utgaven av journalen.