Rangert som beste av over 400 søknader i EU!

September 2017: SINTEF og firmaet Ceetron AS i Trondheim har samarbeidet med partnere i Nederland og Irland om en søknad til Eurostars innenfor Eureka-programmet i EU, våren 2017. I sommer kom evalueringen. Av totalt over 400 søknader, gikk 363 til evaluering. Av disse ble søknaden vår rangert som den beste, med toppscore på de fleste av vurderingskriteriene.

Lungenavigasjon
Lungenavigasjon. Foto: SINTEF

Prosjektet heter Mariana og omhandler bedre verktøy (instrument og programvare) for å forbedre diagnostikk i lungemedisin (bronkoskopi). Miljøet i Trondheim har lenge jobbet tett med St. Olavs hospital innenfor bronkoskopi og Eurostars er en helt ny prosjekttype for miljøet. St. Olavs hospital vil bli det første kliniske miljøet til å prøve ut løsningene som utvikles i Mariana prosjektet. Fra før har forskningsgruppen flere regionale og nasjonale prosjekter innenfor lunge, samt et EØS prosjekt som ble avsluttet våren 2017. Det nye Eurostars prosjektet vil etter planen kunne startes opp høsten 2017.

Ceetron går inn i helseområdet gjennom dette samarbeidet med oss i SINTEF