Open access bokkapittel akseptert for publisering i InTech

CustusX navigasjon i bruk under en laparoskopisk pancreas operasjon ved St. Olavs Hospital
CustusX navigasjon i bruk under en laparoskopisk pancreas operasjon ved St. Olavs Hospital. Foto: SINTEF

Open access bokkapittel akseptert for publisering i InTech

Januar 2017
Kompetansetjenesten USIGT innenfor laparoskopisk kirurgi har skrevet og fått akseptert et kapittel i boken "Laparoscopic surgery" i InTech Open Access. Kapitlet vårt handler om bildeveiledet pancreas kirurgi.

Referanse: Juan A. Sánchez-Margallo, Thomas Langø, Erlend F. Hofstad, Ronald Mårvik og Francisco M. Sánchez-Margallo. Tittel på bokkapittel: Laparoscopic Pancreas Surgery: Image Guidance Solutions. Book: Laparoscopic surgery. ISBN 978-953-51-4906-4. Editor Arshad Malik. InTech Open Access.