Nytt håp for pasienter med lungekreft

Februar 2018: Et nytt medisinsk navigasjonssystem vil gjøre det lettere å ta prøver etter mistenkelige funn på røntgen. Det kan tredoble suksessraten for lungekreft-diagnostikk.

Bronkoskop føres inn i en fysisk modell av menneskers lunger. Fra venstre: Tor Helge Hansen, Ceetron, Thomas Langø, SINTEF og Håkon O. Leira, St. Olavs hospital. Foto: Thor Nielsen, SINTEF

Prosjektet har fått navnet Mariana, og skal utvikle bedre sporings-, navigasjons- og kateterteknologi. Dette vil gi en mer nøyaktig og effektiv styring av lungelegenes lange og tynne arbeidsredskap, bronkoskopet, når prøver skal tas av små mistenkelige funn på røntgenbilder. Slike funn kan for eksempel være et tegn på tidlige stadier av lungekreft. Teknologien skal utvikles av blant annet SINTEF og trondheimsselskapet Ceetron AS.

Les mer fra SINTEF/Gemini