Nye videoer på USIGTs YouTube-kanal

Denne videoen er en del av en serie som viser hvordan 3D ultralyd og nevronavigering kan brukes i forskjellige nevrokirurgiske prosedyrer. Videoen viser reseksjon av lav-gradig svulst styrt ved hjelp av 3D ultralyd:

Denne videoen er en del av en serie som viser hvordan 3D ultralyd og nevronavigering kan brukes i forskjellige nevrokirurgiske prosedyrer. Videoen viser reseksjon av svulst styrt ved hjelp av 3D ultralyd: