Ny versjon av CustusX

Januar 2017

En ny versjon av navigasjonsplattformen CustusX open source er nå tilgjengelig for nedlastning: 16.12


For endringene i den nye versjonen se: Release notes