Ny versjon av CustusX

April 2018

Ny versjon av Custus X

April 2018

En ny versjon av navigasjonsplattformen CustusX open source er nå tilgjengelig for nedlastning: versjon 18.04

 

For endringene i den nye versjonen se: Release notes