Ny ultralydvæske utviklet


April 2017
Vi har utviklet en ny ultralydvæske med akustiske egenskaper som er tilpasset ultralyd avbildning i hjerneoperasjoner. Høy bildekvalitet bevares gjennom en hel operasjon, dermed er det enklere for kirurgene å tolke ultralydbildene. Væska prøves nå ut i et fase II klinisk studium for å evaluere effekt og sikkerhet. Les Supervæske hjelper hjernekirurger (Gemini 18.02.17)

To forskjellige opptak med ultralydbilder, ett hvor det er brukt saltvann for å fylle opp operasjonskanalen (venstre) og ett hvor det er brukt den nye ultralydvæska (høyre).