MIIP app

Kontur av svulst i MIIP web-app
Kontur av svulst

I samarbeid med datavitenskapsstudenter fra NTNU har vi i USIGT utviklet en web-app for forbedring av medisinsk bildebehandlingsteknologi. Det nåværende applikasjonsdomenet er nevrokirurgi, og det vil bli stilt flervalgspørsmål relatert til ultralyd og MR-bilder av hjernen. Det vil bli pekt på viktige strukturer i slike bilder og konturene av hjernesvulster bli skissert (se figur). Nett-appen kjører på både mobilenheter (telefoner og nettbrett på både iOS og Android) og bærbare / stasjonære datamaskiner (macOS, Linux, Win, alle de store nettleserne etc.). På mobilenheter lagres et app-ikon på startskjermen din. Gå til https://miip.idi.ntnu.no/app og test spillet.