Foredrag på Landsmøte i Medisinsk Teknisk Forening

Mai 2018: Thomas Langø holdt foredrag på Landmøte i Medisinsk Teknisk Forening.