Nytt EU-prosjekt innvilget i samarbeid med Intervensjonssenteret

Foto: SINTEF

Januar 2017

Det nye EU-prosjektet HiPerNav (High Performance Soft-tissue Navigation) startet opp i november 2016. SINTEF er partner på vegne av laparoskopi miljøet i Trondheim. En PhD fra Spania er ansatt i prosjektet og flere vil bli ansatt ved NTNU (IDI) i prosjektet. HiPerNav er tildelt i underkant av NOK 40 mill. og vil strekke seg over 4 år. Det koordineres av seksjonsleder Ole Jacob Elle ved Seksjon for teknologisk forskning ved Intervensjonssenteret på Oslo Universitetssykehus. Konsortiet består av 14 partnere fra ledende europeiske universiteter, sykehus og industri som gjennom totalt 16 PhD'er skal utvikle morgendagens navigasjonssystem for laparoskopisk lever-kirurgi. Prosjektet vil utvikle nye teknologiske metoder som skal forenkle bruk og forbedre nøyaktighet ved kirurgisk navigasjon. Parallelt med at metodene integreres i forskningsplattformen CustusX og NorMIT, vil de mest lovende også suksessivt integreres i et kommersielt produkt hos en av de industrielle partnerne (CAScination, Sveits). Løsninger i prosjektet skal valideres klinisk blant annet ved Intervensjonssenteret og kirurg Bjørn Edwin.