HiPerNav ESR Training

Oktober 2017: SINTEF, NTNU og St. Olavs hospital (USIGT) arrangerte et ukeskurs 25.-29. september 2017 i forbindelse med ITN EU-prosjektet HiPerNav. Kurset var et ledd i utdannelsen av PhD-studentene i prosjektet og relatert til minimalt invasiv kirurgi, med fokus på leverreseksjon med laparoskopisk teknikk.

Bildet viser PhD-kandidatene som tester VR-simulatorene på NSALK (www.nsalk.org) på St. Olavs hospital på kursets første dag.
Bildet viser PhD-kandidatene som tester VR-simulatorene på NSALK (www.nsalk.org) på St. Olavs hospital på kursets første dag.

16 doktorgradskandidater fra hele Europa, inkludert seks norske fra Trondheim, Oslo og Gjøvik deltok på kurset på St. Olavs. Kursdeltakerne ble tilbudt forelesninger, demonstrasjoner, hands-on testing av navigasjonsplattformen NorMIT/CustusX og andre øvelser. Øvelsene var knyttet til bildebehandling, navigering, posisjonssensing, registrering, bildestyrt kirurgi, dyp læring i medisinsk bildeanalyse og kliniske anvendelser fra nevrokirurgi, laparoskopi, endovaskulær terapi og mer. I tillegg til PhDene, deltok flere av partnerne og arbeidspakkelederne, og ga også forelesninger. Siste del av kurset inneholdt overførbare ferdigheter for studentene innenfor etikk, kommunikasjon, prosjektledelse og tverrfaglig dialog.

HiPerNav ITN-prosjektet er finansiert av EU under Marie Skłodowska-Curie programmet i Horizon 2020. Koordinator for prosjektet er Oslo Universitetssykehus, Intervensjonssenteret.

Se kursprogrammet.

Les mer om prosjektet på www.hipernav.eu