Hanne Sorger har disputert

Mars 2018: Hanne Sorger disputerte 8. mars 2018 for doktorgrad med avhandlingen “Development of navigated ultrasound bronchoscopy”.

Tittel på prøveforelesningen var "Diagnostic approaches to solitary pulmonary nodules".

Kandidatens veiledere har vært postdoktor Håkon Olav Leira, sjefsforsker Thomas Langø og professor Tore Amundsen.