Medisinstudent Erik Nypan forsvarte sin forskerlinjeoppgave

Seniorforsker

November 2018: Medisinstudent Erik Nypan har forsvart forskerlinjeoppgaven "Three-Dimensional Visualization and Navigation in Endovascular Procedures" 15. november 2018.

Medisinstudent Erik Nypan. Foto: SINTEF

Oppgaven er gjennomført i nært samarbeid med kompetansetjenesten og Framtidens operasjonsrom. Veiledere har vært Frode Manstad-Hulaas og Reidar Brekken.

Se også artikkelen "3D-teknologi forenkler operasjoner i hovedpulsåren". Gemini 08.11.18.