Deformasjon av hvitsubstansbaner i ultralydveiledet nevrokirurgi

Januar 2018: 3D ultralyd kan brukes til å korrigere posisjonen til hvitsubstansbanene slik at kirurgen får mer nøyaktig veiledning under operasjonen.

Deformasjon av hvitsubstanser i ultralydveiledet nevrokirurgi
Deformasjon av hvitsubstanser i ultralydveiledet nevrokirurgi

En ny artikkel fra USIGT Nevro er publisert i samarbeid med Concordia University, Montreal, Canada. Hvitsubstansbaner i hjernen er strukturer som nevrokirurgene må unngå for at pasienten ikke skal få nevrologiske utfall slik som lammelser eller språkforstyrrelser. Når kirurgen åpner hodeskallen for å fjerne en svulst deformeres hjernen, og hvitsubstansbaner avbildet med MR før operasjonen vises ikke lenger i riktig posisjon i nevronavigasjonssystemet. Denne artikkelen beskriver hvordan 3D ultralyd kan brukes til å korrigere posisjonen til hvitsubstansbanene slik at kirurgen får mer nøyaktig veiledning under operasjonen.