Artikkel om nytt styrbart kateter

Februar 2018: Forskere og leger ved SINTEF, NTNU og St. Olavs har utviklet og testet et nytt styrbart kateter for kardiovaskulære prosedyrer.