Foredrag på Årsmøte i Sør-Trøndelag Legeforening

Juni 2018: Tomas Langø og Håkon Olav Leira deltok med foredrag på årsmøte i Sør-Trøndelag Legeforening.

Under årsmøtet i Sør-Trøndelag legeforening 6. juni var Robotene kommer, det forplikter tema. Der deltok Thomas Langø med foredraget Robotikk og ultralyd i minmal invasiv terapi og Håkon Olav Leira med foredrag om Navigert bronkoskopi.