Kurs

Nasjonal Kompetansetjeneste for Ultralyd og bildeveiledet behandling organiserer kurs for helsepersonell, i tillegg til veiledninger og workshops i sammenheng med konferanser.

Hvis du er interessert i kurs i regi av Kompetansetjenesten, så ta gjerne kontakt med oss. Vi er involvert i flere kurs, men planlegger også nye kurs og hospitering hos oss basert på interesse.

Kontakt oss for kursforespørsel

 

2017

  • Kurs i Ultralyd og bildeveiledet behandling, Trondheim 25.-29. september 2017. Kurs i forbindelse med EU ITN-prosjekt HiPerNav, 16 PhDer, 6 fra Norge, 3 helseregioner, samt veiledere, totalt 25 deltakere. 
  • Kurs innen bildeveiledet behandling (kirurgi) av kreft i lever. Oslo 4.-8. september, 2017. Flere foredrag fra Kompetansetjenesten USIGT, Trondheim, i samarbeid med Oslo Universitetssykehus, Intervensjonssenteret.
  • Det 9. kurset i Ultrasound in Neurosurgery arrangeres 15.-16. juni, 2017. Kurset er rettet mot nevrokirurger som ønsker å lære mer om bruk av ultralyd avbildning i hjernekirurgi. Hvis du har spørsmål så kan du kontakte Tormod.Selbekk@sintef.no.
  • Ultralyd i abdomen, EAES kurs, 1 dag, Fredag 16. juni 2017. Kurstittel: HANDS-ON ULTRASOUND COURSE. Kursholdere: Calin Tiu (Romania), Andreas Melzer (Tyskland og Storbritannia), og Thomas Langø (USIGT, Norge). 24 deltagere (internasjonalt).
  • NorMIT-tekno workshop, mars 2017, organisert i samarbeid med NorMIT samarbeidspartner Universitetet i Oslo, Intervensjonssenteret.
  • Bruk av USIGT verktøy (CustusX) og metoder: Anatomiundervisning for studenter ved Fakultet for medisin og helsefag, NTNU. Årlig kurs.
  • Kurs "Bevegelsesapparatets anatomi og injeksjonsteknikker" for fysioterapeuter og allmennleger arrangert ved Institutt for Laboratoriemedisin og barne-/kvinnesykdommer. Arrangeres 1-2 ganger i året.

[{¤src¤:¤/globalassets/sintef-teknologi-og-samfunn/prosjektwebber/usigt/kursbilder/img_7852.jpg¤,¤alt¤:¤¤},{¤src¤:¤/globalassets/sintef-teknologi-og-samfunn/prosjektwebber/usigt/kursbilder/img_8939.jpg¤,¤alt¤:¤¤},{¤src¤:¤/globalassets/sintef-teknologi-og-samfunn/prosjektwebber/usigt/kursbilder/screen-shot-2017-12-02-at-13.53.43.png¤,¤alt¤:¤¤}]