Andre kliniske områder

Det er et mål for vår kompetansetjeneste å utvide teknologiske applikasjoner og metoder og teknologi til flere kliniske områder. Gjennom de senere år har vi arbeidet med bl.a. bronkoskopi (lunge), øre-nese-hals intervensjoner, urologi, robot-basert nyre-kirurgi, nyrestein-knusing med høyintensitet ultralyd og ortopedi. Lunge har nå blitt et eget klinisk område i kompetansesenteret.

Når det gjelder diagnose og behandling av ankelskader har vi forsterket vår aktivitet innen ortopedi ved å samarbeide med The Academic Medical Centre (AMC) i Amsterdam.

Defekter av brusken og beinlag i ankelen kan bli oppdaget ved ultralyd med en god sensitivitet og spesifisitet. Vi kombinerer nå ultralyd, CT og MR bilder for å få en nøyaktig oversikt over potensialet av ultralyd innen tidlig diagnostikk og behandling av ankelskader.

Defekter av brusk og beinlag i ankelen
Defekter av brusk og beinlag i ankelen

KONTAKT