Navigasjon i hjernen

I en bil utstyrt med satelittnavigasjon, er posisjonen til bilen vist i kartet. Når en kirurg utfører en hjerneoperasjon, kan også hun få hjelp av et navigasjonssystem på operasjonsstua for å finne fram til riktig sted på innsiden av hjernen. Ved å kople navigasjonsteknologi sammen med ultralyd avbildning kan et slikt system hjelpe nevrokirurgen til å veilede instrumenter med millimeterpresisjon fram til målet.

Dette er hvordan systemet fungerer i praksis når en hjernesvulst skal fjernes:

1. Før operasjonen

Pasientens hjerne skannes av en MR-maskin (magnetisk resonans). Bildene (3D) gir et detaljert kart av hjernen, som viser hvor svulsten befinner seg. Disse bildene blir så overført til navigasjonssystemet.

2. Kart og terreng blir koplet sammen
For at systemet skal "vite" eksakt lokalisering av pasienten i operasjonssalen, må den fysiske og den avbildede verdenen matches opp før operasjonen starter. Dette gjøres ved å registrere de importerte bildene til pasienten som har blitt plassert på operasjonsbordet.

Trinn 1
Før MR-undersøkelsen har pasienten fått klistret på fem markører på forskjellige plasser p åhodet. Pasientens hud merkes i løpet av MR-skanningen. Disse merkene synes på MR-bildene som er importert til navigasjonssystemet. Posisjonen til hvert av punktene i bildene registreres i systemet.
Trinn 2
Kirurgen bruker en navigert peker for å markere hvor de påklistrede markørene er for å få systemet til å kjenne igjen de merkede punktene på huden.
Trinn 3
Når pasientregistreringen er utført, kan kirurgen planlegge tilgangen til svulsten, samt hvor skallen skal åpnes (kraniotomi).

Resultatet er:

Redusert risiko for å ødelegge normalt hjernevev
Lettere for kirurgen å lokalisere svulsten
Lettere å fjerne mer av svulsten

Kontakt