Lunge

Både internasjonalt og i Norge har lungekreft den største forekomsten blant alle krefttyper, og den er den viktigste årsaken til kreftrelatert død både hos menn og kvinner. Tidlig oppdagelse, nøyaktig diagnose og riktig operative inngrep av lungekreft har høy effekt på overlevelse og lungekreftomsorg.

Leger ved St. Olavs Hospital bruker fleksible video-bronkoskop for visuell undersøkelse av luftveiene, prøvetaking og biopsi for diagnose. Dette er enkelt og trygt når den patologiske prosessen er lokalisert og synlig i de sentrale luftveiene. Imidlertid har denne teknikken begrensninger når lesjonene er mindre, lokalisert perifert og/eller utenfor bronkiene (dvs. ikke synlig innefra luftveiene). Den enkleste og mest utbredte løsningen er bruk av gjennomlysningsveiledning (røntgen). Gjennomlysningsveiledningen har sine begrensninger, som sub-optimal kontrastoppløsning av de minste lesjonene, noe som oftevises ved lungekreftlesjoner som kan bli kurert.

Illustrasjon av de menneskelige luftveier og lunger og det fleksible bronkoskopet.

Sanntids elektromagnetisk (EM) navigasjonsbronkoskopi (ENB) kombinert med preoperativ CT er blitt utviklet og testet for diagnostikk og behandling både på dyremodeller og på mennesker. Disse og andre metoder innbefatter en preoperativ CT og overlapper vanligvis en modell av posisjonssporet bronkoskop eller verktøy på CT-bilder. Posisjonssporing er vanligvis utført med små (~1 mm diameter) EM sensorer som er integrert i tuppen på utstyret. CT-data er tilpasset pasienten gjennom en registreringsprosedyre i den innledende fasen av prosedyren.

Navigasjonsbronkoskopi ved St. Olavs Hospital. Foto: Thor Nielsen

KONTAKT

Håkon Olav Leira

MD, PhD
+47 990 14 967
Navn
Håkon Olav Leira
Tittel
MD, PhD
Organisasjon
St. Olavs Hospital