Karkirurgi

Vårt mål er å støtte og aktivt utføre forskning, innovasjon, formidling og utdanning innen ultralyd og bildestyrt behandling. Dette skal lede til utvikling og bred implementering av løsninger som bedrer behandlingen av karsykdommer.

Primært fokus er forbedret klinisk behandling og kompetansespredning av metoder innen aortaaneurisme og karotis plakk, inkludert veiledning av endovaskulær behandling og ultralyd for diagnostisering, monitorering og prediksjon.

Kontakt