Pasienter

Et kirurgisk navigasjonssystem basert på bildeveiledning kan sammenlignes med en GPS (Global Positioning Satellite), som brukes blant annet i biler. Det kirurgiske navigasjonssystemet hjelper kirurgen med å lokalisere kritiske strukturer inni kroppen og visualisere instrumentet i forhold til disse. Dette er til hjelp når pasientens anatomi endrer seg under operasjonen og når kirurgen ønsker å se bak overflaten på organer.

For å bruke et navigasjonssystem er preoperative bilder (CT, MR) tatt av pasienten. Under operasjonen vil de preoperative bildene registreres, det vil si at de knyttes til pasienten som ligger på operasjonsbordet ved hjelp av fysiske markører på pasienten, og de samme markørene som er avbildet i de preoperative bildene på forhånd. Kirurgiske instrumenter under operasjonen kan deretter spores av navigasjonssystemet, slik at de er synlige i de preoperative bildene. Preoperative bilder er bilder tatt før operasjonen starter, kanskje samme dag eller tidligere.

Et navigasjonssystem gir tredimensjonal visualisering som gjør kirurgen i stand til å lokalisere og å unngå kritiske strukturer, mens han forsiktig navigerer til det syke området (målet for inngrepet), som for eksempel en kreftsvulst. Her finnes informasjon om hvordan en hjernesvulst fjernes.

Den nasjonale kompetansetjenesten for ultralyd og bildeveiledet behandling (USIGT) utfører kliniske utprøvinger av ny teknologi og kliniske studier ved St. Olavs Hospital og i samarbeid med andre sykehus i Norge. Alle deltakere, pasienter, blir bedt om å fylle ut et samtykkeskriv før de inkluderes i en studie. Alle kliniske forsøk og studier er godkjent av Regional Etiske Komité, og sykehuset er ansvarlig.