Trening og simulering

Trening og simulering er viktig ved introduksjon av nye kirurgiske teknikker. Kompetansetjenesten USIGT har vært involvert i forskningsprosjekter som utvikler simulatorer for trening på ultralydteknikker, i tillegg til validering av eksisterende simulatorer. Dette arbeidet er et nært samarbeid med Nasjonalt senter for avansert laparoskopisk kirurgi (NSALK) ved St. Olavs Hospital.

KONTAKT