Ryggkirurgi

Bildeveiledning hjelper kirurgene til å gjennomføre inngrep både sikrere, bedre og raskere. Dette prosjektet skal finne tekniske løsninger som gjør slik teknologi tilgjengelig og nyttig for alle typer ryggkirurgi.


Ultralydbilde av ryggen (i rødt og gult) lagt oppå et MR-bilde av ryggen (grått)

I ryggkirurgi blir bildeveiledning brukt hovedsakelig ved inngrep som ellers ville blitt gjort "blindt", for eksempel når man skal sett inn stabiliserende skruer i ryggvirvlene, og da stort sett basert på CT-bilder som er tatt før operasjonen. I slike tilfeller kan bildeveiledningen hjelpe kirurgen med å plassere skruene slik at de får godt feste uten å skade viktige strukturer inne i virvlene. En utfordring er likevel å finne ut hvordan pasientens anatomi forholder seg til de bildene man skal navigere etter. Denne prosedyren, som kalles pasientregistrering, gjøres vanligvis ved å identifisere korresponderende strukturer, eller landemerker, både på pasienten og på bildene. På ryggen må man imidlertid helt inn til ryggsøylen for å finne slike landemerker som er pålitelige. I tillegg er ryggen fleksibel, og siden pasienten ofte har en annen stilling på operasjonsbordet enn i CT-maskinen, betyr dette at kartet ofte ikke stemmer så godt med terrenget.

En mulig løsning på disse utfordringene er å ta i bruk ultralydavbildning. Posisjonen til ultralydbildene i forhold til det objektet som avbildes kan bestemmes på forhånd gjennom en kalibreringsprosedyre. Man kan så ta opp ultralydbilder av ryggen ved starten av operasjonen, før man åpner opp, og disse vil da vise landemerker og strukturer som kan matches med tilsvarende strukturer i andre bilder. I tillegg kan man ta opp nye ultralydbilder underveis i inngrepet, gjerne med ulike spesialiserte ultralydprober, og dermed få oppdatert informasjon som stemmer perfekt med terrenget. Målet for dette prosjektet er å finne fram til kalibrerings- og registreringsmetoder som kan gjøre dette mulig.

KONTAKT