Nanomedisin

Nanomedisin er anvendelsen av nanoteknologi for å oppnå gjennombrudd innen helse og omsorg. Større sykdommer, som kreft og aterosklerose, starter på et mikroskopisk nivå og forskjellige epitoper eller celleoverflate-molekyler vil typisk være overrepresentert i sykdommen før det er noen store anatomiske eller funksjonelle forandringer i vevet. Dermed tar det lang tid før pasienten får symptomer.

For kombinert molekylær bildebehandling og levering av legemidler, er det av stor interesse at multifunksjonelle kontrastmidler som både bærer ligander for tilknytning til relevante biomarkører kan innkapsle legemidler for lokal frigivelse i sykt vev.

Molekylær bildebehandling, for eksempel med ultralyd eller PET, kan gi in vivo analog immunocytokjemi som gir informasjon om sykdommens plassering og omfang, sykdommens utvikling, hvilken molekylær prosess som foregår, hvordan sykdommen kan behandles og hvordan den responderer på behandlingen.

Mikrobobler er den mest effektive typen kontrastmidler som er tilgjengelig for ultralyd bildebehandling. SINTEF Teknologi og samfunn har utviklet en original mikroboble i et av våre prosjekter i samarbeid med SINTEF Materialer og kjemi i bl.a. et EU prosjekt (3MICRON). Gasskjernen i mikroboblen er innkapslet og stabilisert av multifunksjonelle polymere nanopartikler.
De originale mikroboblene kan sirkulere i alle blodkar helt ned til kapillærene, for å finne målområdene for sykdommen med den ekstra muligheten som finnes ved å innkapsle medisiner i boblene og følge disse vha ultralyd kontrastavbildning. På den måten kan man sikre at boblene (og dermed medisinen) er ved ønsket sted i vevet når man benytter ultralyd til å knuse boblene og frigi medisinen.

Den lokale deponeringen av medisiner og sekundære kontrastmidler i intra- eller ekstravaskulære områder, eller til og med inni celler, gir oss en unik mulighet til videre visualisering, behandling og monitorering av sykdommer på forskjellige nivåer i sykdomsutviklingen.

Prosjektets hovedmål er å tilby teknologi for robust ultralyd bildebehandling og ultralydindusert legemiddellevering med dette nye multifunksjonelle kontrastmiddelet.

KONTAKT

Rune Hansen

Seniorforsker
Navn
Rune Hansen
Tittel
Seniorforsker
Telefon
920 65 847
Avdeling
Helse
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF AS