CustusX

Hjelper kirurgen med å finne frem inne i kroppen

Ved hjelp av tredimensjonale kart, kan kirurgen veilede instrumenter med millimeterpresisjon gjennom områder som tidligere har ligget i utilgjengelige områder. Dette gjør at inngrepet kan utføres mer skånsomt for pasienten. Tidligere måtte samme inngrep gjøres gjennom store kirurgiske åpninger i kroppen, med tilhørende lang rekonvalesens, smerter og lang sykemelding.

Dette kalles bildeveiledet minimal invasiv kirurgi. Høyoppløsnings MR- og CT-bilder gjøres tilgjengelige under selve operasjonen og er koblet til posisjonen av de kirurgiske instrumentene. Ved å peke på pasienten kan kirurgen se på disse bildene som viser vevet og sykdommen (for eksempel svulsten) under overflaten. Oppdatert informasjon kan fås ved å gjøre ultralydopptak, som kan sammenlignes med MR- og CT-bildene i 3D. Navigasjonssystemet, kjent som CustusX, brukes innen forskning på nevrokirurgi, laparoskopisk kirurgi, endovaskulær behandling og bronkoskopi.

CustusX bilde som viser en tumorpasient. MR-volumet vises i blått, ultralyd i grått. Viktige arterier vises i rødt.

CustusX er basert på åpen kilde programvare innen medisinsk bildedannelse, og er laget av forskere ved SINTEF i nært samarbeid med klinikere ved St. Olavs/NTNU. Utviklingen av systemet er gjort gjennom Nasjonal kompetansetjeneste for ultralyd og bildeveiledet behandling.

CustusX inneholder følgende hovedfunksjoner:

  • Multivolum visualisering i 3D og 2D basert på VTK.
  • Registreringsteknikker; Landemerker, manuell, kar- og intensitetsbasert ved bruk av bl.a. elastiX, ITK og egenutviklete algoritmer.
  • Støtte for forskjellig posisjonsteknologi gjennom IGSTK-biblioteket.
  • Forbindelse til flere ultralydskannere som gir muligheter for å oppnå ultralyddata i løpet av operasjonen og deretter sammenligne og sammenstille ultralyd bilder med preoperative data (MR, CT).
  • GPU-basert visualisering og beregning basert på GLSL og OpenCL

Nevrokirurg som navigerer i hjernen ved hjelp av CustusX.

Les mer om CustusX på navigasjonssystemets egen webside

KONTAKT