Bronkoskopi

Vi utvikler neste generasjons løsninger innen navigasjonsbronkoskopi, både ved å studere hvordan vi skal løse registreringsteknikken på en mer integrert og automatisert måte med den kliniske arbeidsflyten, studere bevegelsesaspekter og hvordan håndtere disse under navigeringen. I tillegg utvikler vi nye verktøy for mer optimal prøvetaking av lungelesjonsbiopsi. Figuren under viser et eksempel fra prosjektet hvor vi trekker ut senterlinjen fra CT-bildene fra pasienten, og fra disse senterlinjene matcher vi posisjonsdata innefra luftveiene i pasientens i løpet av få sekunder under den tidlige fasen av bronkoskopiundersøkelsen. Denne registreringen blir deretter brukt til å utføre navigasjon på et mål i lungene.

Fotoene under viser mer detaljerte eksempler på navigasjonsbronkoskopi ved bruk av CustusX forskningsnavigasjonsplattform på Lungeavdelingen ved St. Olavs Hospital.

 

 

Foto: Thor Nielsen, for GEMINI (gemini.no)

Artikkel i Gemini: Ny teknologi finner lungesvulster (gemini.no)

Prosjektets publikasjonsliste:

  • Leira HO, Amundsen T, Tangen GA, Bø LE, Manstad-Hulaas F, Langø T. A novel research platform for electromagnetic navigated bronchoscopy using cone beam CT imaging and an animal model. Minim Invasive Ther Allied Technol (MITAT), 2011; 20(1):30-41.
  • Leira HO, Hofstad EF, Bø LE, Langø T, Amundsen T. Navigated Bronchoscopy With Electromagnetic Tracking—Cone Beam Computed Tomography Influence on Tracking and Registration Accuracy. J Bronchology & Interventional Pulmonology, October 2011, Volume 18, Issue 4, Pages 329–336.
  • Leira HO, Tangen GA, Hofstad EF, Langø T, Amundsen T. A novel in-vivo method for lung segment movement tracking. Physics in Medicine and Biology, vol 57, p 1071, 2012.
  • Bø LE, Leira HO, Tangen GA, Hofstad EF, Amundsen T, Langø T. Accuracy of electromagnetic tracking with a prototype field generator in an interventional OR setting. J Med Phys, 2012; 39:1:399.
  • Leira H.O. Early detection and improved treatment of lung cancer using navigation technology and advanced imaging. Clinical PhD, NTNU, (2012).
  • Smistad, Elster, Lindseth Frank. GPU-Based Airway Segmentation and Centerline Extraction for Image Guided Bronchoscopy. Accpted full proceeding paper at Norsk Informatikk Konferanse 2012, Tromsø, Norway.
  • Smistad E. GPU-Based Airway Tree Segmentation and Centerline Extraction. Master thesis, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, 101 pages, 2012.
  • Leira HO, Langø T, Sorger H, Hofstad EF, Amundsen T. Bronchoscope-induced displacement of lung targets - First in-vivo demonstration of effect from wedging maneuver in navigated bronchoscopy. In Press, J Bronchology & Interventional Pulmonology, 2013.
  • Reynisson PJ, Leira HO, Hernes TAN, Hofstad EF, Scali M, Sorger H, Amundsen T, Lindseth F, Langø T. Navigated bronchoscopy - A technical review. Submitted to J Bronchology & Interventional Pulmonology, March 2013. Part of PhD Pall JR
  • Hofstad EF, Sorger H, Leira HO, Amundsen T, Langø T. Automatic registration of ct images to patient during the initial phase of bronchoscopy – A clinical pilot study. Submitted to Int J Computer Aided Radiology and Surgery, May, 2013.

KONTAKT

Håkon Olav Leira

MD, PhD
+47 990 14 967
Navn
Håkon Olav Leira
Tittel
MD, PhD
Organisasjon
St. Olavs hospital