Avbildning av tøyning i hjernen med ultralyd

Kompetansesenteret har siden 2002 arbeidet med metoder for å estimere graden av tøyning i vev ved hjelp av ultralyd, med med spesielt fokus på metoder for å finne veldig små deformasjoner. Ultralyd radiofrekvens (RF) data har blitt samlet inn under hjernesvulstoperasjoner ved St. Olavs Hospital, og senere prosessering har vist at man kan estimere relative vevsforskyvninger i størrelsesorden ned til 5 µm. De små deformasjonene i vevet skyldes at arteriene i hjernen pulserer under hjertesyklusen, og skaper bevegelse i det omliggende vevet. Metoden for å avbilde tøyning med ultralyd kalles ofte ultralyd elastografi. De første elastogrammene av hjernesvulster ble publisert i Ultrasound in Medicine & Biology i 2005, og viste at det er mulig å skille patologisk vev og normal hjernevev med slike metoder. Den kliniske motiveringen for forskning på metoder for ultralyd elastografi er at dette kan gi tilleggsinformasjon om vevspatologi i forhold til konvensjonell ultralyd avbildning.

Hjernesvulsten vises som et lysere område (hyperekkoisk) i ultralyd bildet til venstre, mens i elastogrammet (høyre) er det indikert som stivere vev (blå farge) relativ til det bløtere normalvevet med høyere grad av tøyning (rød farge).

KONTAKT