Aktivitet

Forskere med teknologisk bakgrunn og klinikere ved universitetssykehuset utgjør tverrfaglige team som gjennom forskning og utvikling lager nye løsninger ved bruk av ultralyd og bildeveiledet behandling. Dette gjør pasientomsorgen tryggere og mindre invasiv. Basert på prototyp-teknologi, tekniske og kliniske studier har gruppen utviklet morgendagens pasientbehandling. Intraoperativ bildebehandling basert på ultralyd, CT og MR, kombinert med fortrinn innenfor nano-, mikro- og navigasjonsteknologi gir oss nye muligheter innenfor medisinsk diagnostikk og behandling. En av hovedaktivitetene ved senteret er utvikling og klinisk testing av navigasjonsteknologi. Navigasjonssystemet kan brukes med både preoperative og intraoperative bilder, og gir kirurgen bedre oversikt og forståelse av området i kroppen som behandles.

Senteret formidler sin vitenskapelige aktivitet gjennom kurs for helsepersonell, publikasjoner i vitenskapelige tidsskrift, deltakelse på nasjonale og internasjonale konferanser, patenter, veiledning av PhDer/PostDocer og utdanning av studenter på forskjellige nivåer. Ellers bidrar vi med innslag i media og populærvitenskapelige publikasjoner i aviser og magasiner som for eksempel Gemini.

Vår vitenskapelige aktivitet fra starten i 1995 oppsummert:

  • Mer enn 200 vitenskapelige artikler i tidsskrifter med fagfellevurdering
  • Mer enn 400 konferansepresentasjoner, seminarpresentasjoner og bokkapitler
  • 12 fullførte doktorgrader og 13 under arbeid i medisinsk teknologi
  • 13 pågående doktorgrader innen medisinsk teknologi
  • 7 nasjonale kurs for helsepersonell og vi har medorganisert mer enn 10 prekongresskurs for teknisk og klinisk personell, egne og foredrag ved kurs utenfor tjenesten
  • Mer enn 120 medieinnslag (avis, magasiner, tv)
  • Flere vitenskapelige utmerkelser, priser (nasjonalt og internasjonalt) og patenter.