Data

Datasett 1: MR Høygradige gliomer

Dette datasettet består av bilder fra 18 høygradige gliomer (hjernesvulster). Hver pasientmappe består av pre-operativ T1-vektet MR med kontrast (Gd), pre-operativ MR FLAIR og fire filer med segmenterte svulster. Svulstene ble segmentert av to personer (AL og E) og hver av dem segmenterte hver svulst to ganger. MR parametere er beskrevet i filen MR_parameters.pdf. Dersom du bruker dette datasettet i din forskning ber vi om at du siterer følgende artikkel:

Glioblastoma Segmentation: Comparison of Three Different Software Packages
Fyllingen EH, Stensjøen AL, Berntsen EM, Solheim O, Reinertsen I, PLOS ONE 11(10): e0164891, 2016 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0164891

Last ned datasett

Datasett 2: UL og MR Lavgradige gliomer med landemerker

Dette datasettet består av bilder fra 23 lav-gradige gliomer (hjernesvulster). Hver pasientmappe består av pre-operativ T1-vektet MR med kontrast (Gd), pre-operativ MR FLAIR og intra-operativ 3D ultralyd tatt opp før, under og etter tumor reseksjon. Datasettet inneholder også korresponderende landemerker som er identifisert i MR FLAIR og alle ultralyd volum. Dersom du bruker dette datasettet i din forskning ber vi om at du siterer følgende artikkel:

REtroSpective Evaluation of Cerebral Tumors (RESECT): a clinical database of pre-operative MRI and intra-operative ultrasound in low-grade glioma surgeries
Xiao Y, Fortin M, Unsgård G, Rivaz H and Reinertsen I, Med. Phys.. Accepted Manuscript., 2017 doi:10.1002/mp.12268

Last ned datasett