NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR ULTRALYD OG BILDEVEILEDET BEHANDLING

Kirurger, ingeniører og forskere i Trondheim samarbeider tett på en unik måte for å forbedre operasjonsmetoder, og for å utvikle nye teknikker for minimal invasiv kirurgi ved bruk av ultralyd og bildeveiledet behandling. For pasientene betyr dette tryggere og mer skånsomme operasjoner og kortere liggetid på sykehuset. Tjenesten er bemannet med eksperter fra St. Olavs Hospital, NTNU og SINTEF, og arbeider nært sammen med flere andre norske universitetssykehus og internasjonale partnere. Thomas Langø er koordinator for tjenesten ved St. Olavs hospital. Les mer om Kompetansetjenesten USIGT her.

.

NYHETER