NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR ULTRALYD OG BILDEVEILEDET BEHANDLING

Kirurger, ingeniører og forskere i Trondheim samarbeider tett på en unik måte for å forbedre operasjonsmetoder, og for å utvikle nye teknikker for minimal invasiv kirurgi ved bruk av ultralyd og bildeveiledet behandling. For pasientene betyr dette tryggere og mer skånsomme operasjoner og kortere liggetid på sykehuset. Tjenesten er bemannet med eksperter fra St. Olavs Hospital, NTNU og SINTEF, og arbeider nært sammen med flere andre norske universitetssykehus og internasjonale partnere. Thomas Langø er koordinator for tjenesten ved St. Olavs hospital. Les mer om Kompetansetjenesten USIGT her.

.

NYHETER


CustusX på Forskningstorget 2017 i Trondheim 

September 2017 
Forskningstorget 2017 fant sted på Torvet i Trondheim 22. og 23. september. Hvert år kommer om lag 7000 barn og unge for både å se og prøve seg på forskningsaktiviteter og eksperimenter. NTNU er hovedarrangør, og med seg på på utstillingen hadde de også navigasjonssystemet CustusX (gul tralle i bildet). Det er en forskningsplattform for navigasjon og bildeveiledet behandling, og er utviklet gjennom kompetansetjenesten.


Fra vår stand på Forskningstorget 22.-23. september 2017. Foto: SINTEF


Rangert som beste av over 400 søknader i EU!

September 2017 
SINTEF og firmaet Ceetron AS i Trondheim har samarbeidet med partnere i Nederland og Irland om en søknad til Eurostars innenfor Eureka-programmet i EU, våren 2017. I sommer kom evalueringen. Av totalt over 400 søknader, gikk 363 til evaluering. Av disse ble søknaden vår rangert som den beste, med toppscore på de fleste av vurderingskriteriene. 


Lungenavigasjon, foto: SINTEF

Les mer: Rangert som beste av over 400 søknader i EU!


Dokumentert og bekreftet: Trondheim er god på 3D ultralyd

August 2017 
Forskere ved SINTEF, NTNU og St. Olavs hospital ved Nasjonal kompetansetjeneste for ultralyd og bildeveiledet behandling har lenge jobbet med bruk av 3D ultralyd i ulike kliniske prosedyrer. Det har resultert i en rekke artikler om metoder for 3D ultralyd avbildning. En oppsummeringsartikkel (Review) publisert i oktober-nummeret av det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Ultrasound in Medicine and Biology bekrefter at miljøet i Trondheim er blant de fremste på dette feltet.


Ill.: 3D ultralyd av en hjernesvulst er vist i bildet til høyre (3D ultralydbilde som er overlagt MR-bilde)

Les mer - Trondheim er god på 3D ultralyd


Vi har utviklet en app for forbedring av medisinsk bildebehandlingsteknologi

Juni 2017
I samarbeid med datavitenskapsstudenter fra NTNU har vi i USIGT utviklet en web-app for forbedring av medisinsk bildebehandlingsteknologi. Det nåværende applikasjonsdomenet er nevrokirurgi, og det vil bli stilt flervalgspørsmål relatert til ultralyd og MR-bilder av hjernen.


SINTEFs pris for fremragende forskning 2016

April 2017 
Prisen ble tildelt forskningsleder Tormod Selbekk i SINTEF og nevrokirurg Geirmund Unsgård ved St. Olavs hospital/NTNU. Duoen får prisen for å ha utviklet et nytt akustisk koplingsmedium i form av ei væske som har samme akustiske egenskaper som normalt hjernevev. Ved å bruke den nye akustiske koplingsvæska i stedet for fysiologisk saltvann vil man oppnå en betydelig reduksjon av støy i ultralydbildene, og på den måten kan man potensielt oppdage og fjerne mer svulstvev.  Prisvinnerne er en del av vårt forskerteam ved USIGT som har jobbet i flere år for å finne en løsning på dette problemet. Forskningsarbeidet har alt vakt stor interesse internasjonalt og kan være en viktig faktor for å øke bruken av ultralyd i hjernekirurgi. Les mer om arbeidet med "supervæsken". Vi gratulerer!

SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv gratulerer Geirmund Unsgård (til venstre) og Tormod Selbekk med prisen. Foto: Thor Nielsen/SINTEF.


Samarbeid med Bergen innen fleksibel endoskopi

April 2017
Kompetansetjenesten USIGT startet i 2016 opp et samarbeid med Helse Bergen, Haukeland Universitetssykehus, v/ Khanh Cong Do Pham. I prosjektet studerer vi bl.a. navigasjonsprinsipper brukt under fleksibel endoskopi inngrep som POEM - peroral endoskopisk myotomi. Samarbeidet har ledet til innsending av en vitenskapelig artikkel om navigated retrograde endoskopisk myotomy og godkjent foredrag på Digestive Disease Week (DDW) i mai i regi av American Society for Gastrointestinal Endoscopy (ASGE).

CustusX navigasjon/visualisering under endoskopisk myotomi prosedyre ved Haukeland Universitetssykehus.


Nytt datasett tilgjengelig for nedlasting

April 2017
Datasettet består av ultralyd og MR-bilder fra 23 lav-gradige gliomer (hjernesvulster). Mer informasjon om datasettet og nedlasting.