Velkommen til TUPP!

TUPP - Innovative tjenester, utvidet produkt og personalisering i sportsindustrien - er et FoU-prosjekt med støtte fra Forskningsrådets BIA-program (Innovasjonsprosjekt i næringslivet). Madshus, Sportwin og Intersport Gjøvik er bedriftspartners og SINTEF er FoU-leverandør.

Madshus er en av verdens ledende leverandører av langrennsski, og produserer 115.000 par langrennsski i året på Biri. Sportsmarkedet preges av en økende profesjonalisering av breddeidretten, og i dette markedet er det er en voksende kundegruppe som har interesse og betalingsvilje for topp utstyr og god kunnskap. Den overordna ideen i TUPP prosjektet er "gullpar til alle", det vil si kvalitet, tilpasning og informasjon på linje med olympiavinnere - også til massemarkedet. Ideen skal demonstreres gjennom utvikling av innovative tjenester, utvidede produkter og personalisering i tilknytning til langrennsski.

Prosjektet inneholder betydelige nyhetselementer innen teknologi i produksjonssystemet, styringsnivå med seriestørrelse på én, og tjenester i tilknytning til langrennsski. Langrennsski med tjenester tilknyttet enkeltprodukter tilbys ikke i markedet i dag.

De mest sentrale FoU-utfordringene i prosjektet er:

  1. Hvordan videreutvikle state-of-the-art måle- og prosessteknikk?
  2. Hvordan utvikle et produksjonssystem, logistikk og distribusjon med kapabilitet til økt grad av ordrestyring (pull) av produksjon og datafangst på individnivå?
  3. Hvordan utvikle forretningsmodeller for tradisjonelle utstyrsprodusenter som ønsker å levere produkt-tjeneste-systemer med unike kundeopplevelse under kjøp og bruk?

Prosjektleder
Lars Skjelstad
Mobil: 93086685
E-post: