Teknisk-økonomisk beslutningsverktøy for vedlikehold av krafttransformatorer

Hovedmålet i prosjektet er å lage et brukervennlig beslutningsverktøy for forvaltning av kraftransformatorer som anvender anleggsdata, generelle og lokale driftserfaringer, samt feil- og tilstandsinformasjon.

Prosjekteier:
Energi Norge
Prosjektleder: Ketil Sagen

Utfører:
SINTEF Energi AS
Prosjektleder: Maren Istad

Prosjektstart: 2014
Prosjektslutt: 2017